Skip to main content

TẤT CẢ KHÓA HỌCBARTENDER FLAIR BARTENDING NÂNG CAO

Ngày khai giảng: 10/5 /2017

ác động tác bartending nâng cao , 1tin + 1 bottle , 2 tin + 1 bottle , 3 tin + 1 bottle , 4 tin + 1 bottle , 2bottle + 2 tin , 3 tin + 2 bottle

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Ngày khai giảng: 10/5/2017

Bartender biễu diễn chuyên nghiệp.

Showing 1 to 5 of 2 entries


;