Skip to main content

BARTENDER FLAIR BARTENDING NÂNG CAO

ác động tác bartending nâng cao , 1tin + 1 bottle , 2 tin + 1 bottle , 3 tin + 1 bottle , 4 tin + 1 bottle , 2bottle + 2 tin , 3 tin + 2 bottle

ác động tác bartending nâng cao , 
1tin + 1 bottle , 2 tin + 1 bottle , 3 tin + 1 bottle , 4 tin + 1 bottle , 
2bottle + 2 tin , 3 tin + 2 bottle


Ngày khai giảng : 10/5 /2017


Đăng ký học