Skip to main content

BARTENDING NÂNG CAO

Nói là nghề pha chế, nhưng một bartender thường phải thành thục các ngón nghề biểu diễn bình shaker - một loại dụng cụ được coi là "vật bất ly thân" với bartender.

Nói là nghề pha chế, nhưng một bartender thường phải thành thục các ngón nghề biểu diễn bình shaker - một loại dụng cụ được coi là "vật bất ly thân" với bartender.

Các động tác bartending nâng cao , 
1tin + 1 bottle , 2 tin + 1 bottle , 3 tin + 1 bottle , 4 tin + 1 bottle , 
2bottle + 2 tin , 3 tin + 2 bottle