Skip to main content
BARTENDER &SHOMANSHIP &MIXOLOGY SKILL & FLAIR BARTENDING LÀ MỘT NGƯỜI BARTENDER ĐẲNG CẤP - BẠN NGHỈ SAO VỀ ĐIỀU NÀY ?


Nói là nghề pha chế, nhưng một bartender thường phải thành thục các ngón nghề biểu diễn bình shaker - một loại dụng cụ được coi là "vật bất ly thân" với bartender.

CÁC KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNGGIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Ngày khai giảng: 10/5/2017

Bartender biễu diễn chuyên nghiệp.

BARTENDER FLAIR BARTENDING NÂNG CAO

Ngày khai giảng: 10/5 /2017

ác động tác bartending nâng cao , 1tin + 1 bottle , 2 tin + 1 bottle , 3 tin + 1 bottle , 4 tin + 1 bottle , 2bottle + 2 tin , 3 tin + 2 bottle

BIỂU DIỄN BARTENDER FLAIRBARTENDING CĂN BẢN

Ngày khai giảng: 10/5/2017

Đăng ký tập biểu diễn Flair bartending Khoá mới bắt đầu từ ngày 5/5/2017

VIDEO THAM KHẢO

;